nový závod
Horní Bludovice
nová pracovní místa
nová budoucnost
přínosy
nový závod
přínosy závodu pro firmu
a celé její okolí
nové možnosti
V Horních Bludovicích chceme vytvořit nové pracovní příležitosti pro lidi z okolí, a to nejen pro dělnické či operátorské profese, ale i technické pozice pro kontrolory, mechaniky, seřizovače, správce či skladníky. Nejsme totiž žádná montovna, jsme tradiční výrobci s vlastním know-how, kteří své výrobky prodávají po celém světě.
rozvíjíme okolí závodu
Ačkoliv jsme tradiční a ryze česká společnost, pohybujeme se v prostředí špičkových západoevropských a skandinávských firem. V našem odvětví je standardem, že se společnost stará o své okolí. V Horních Bludovicích tak vedle nových pracovních míst pomůžeme s rozvojem infrastruktury a také s výrazným posílením image obce, které přirozenou cestou povede ke zhodnodnocení nemovitostí pro všechny obyvatele.

Samotný bludovický závod, jak je možné vidět na projektové vizualizaci, je koncipován ve stylu švýcarských či švédských podniků. Nejde o obyčejnou a nevzhlednou montovanou halu. Objekty pro různá využití jsou výškově členěny, aby stavba dostala dynamiku v prostorovém výrazu a co nejlépe zapadla do krajiny. Výška navíc nepřesáhne 12 metrů a výrobní část nebude mít žádné nevzhledné komíny.
ekologická výroba
Máme více než 25 let zkušeností s výrobou obalových a zdravotnických prostředků pro farmaceutický průmysl a potravinářství. Podléháme náročným požadavkům na čisté pracovní prostředí s přísnými výrobními a kontrolními postupy. Naše výroba tak ze své podstaty musí být ekologická a zdravotně nezávadná. Díky našemu know-how a vlastnímu vývojovému centru využíváme bezodpadovou technologii s energeticky efektivním a nenáročným výrobním procesem. Nezatěžujeme životní prostředí a nejsme zdrojem imisí ani hluku. Vše máme stvrzeno certifikací ISO 9001.
přínosy
tvoříme
pracovní místa
jsme doma v Moravskoslezském kraji a s očekávaným útlumem dolů, hutí a sléváren vytváříme nová pracovní místa, aby se tady všem dařilo i v dalších letech
pracovní místa
pracovní místa
investujeme
do rozvoje
chystáme nový závod s nejmodernějšími technologiemi, který nabídne práci dalším lidem z okolí a usnadní přechod od devastující těžby k ekologickému podnikání 21. století
investice
investice